log_1
log_2 log_3 log_4 log_5 log_6 log_7 log_8 log_9 log_10
     
     
  ,
   
     
     
  Strona główna
 
 
Parafia NMP Matki Kościoła
 
  Z życia parafii

Sakrament chrztu i małżeństwa

SAKRAMENT CHRZTU

Chrzest święty jest fundamentem calego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się czlonkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.
Katechizm Kościoła Katolickiego 1213


Warunki udzielania chrztu:

 • Miejsce zamieszkania. Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii (osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię).
 • Odpis aktu urodzenia dziecka wydana przez USC.
 • Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego.
 • Rodzice chrzestni. Dziecko powinno mieć rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.
Chrzestny(a) musi spełniać następujące warunki:
 • mieć ukończone 16 lat;
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to osoba, która żyje w związku niesakramentalnym);
 • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące prze ślubem, aby spokojnie i rozważnie przeprowadzić przygotowanie do zawarcia małżeństwa.

 

Ponadto powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (dotyczy tych osób, które zostały ochrzczone poza parafią zamieszkania, świadectwo jest ważne 3 miesiące),
 • zaświadczenie z USC (w liczbie 3 egz.) o braku przeszkód z prawa cywilnego przy zawieraniu sakramentu małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi),
 • zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński),
 • dowód osobisty w celu stwierdzenia tożsamości,
 • strona owdowiała przynosi akt zgonu współmałżonka.
Proboszcz parafii:  
  Ogłoszenia
ks. kan. Andrzej Chludziński  
  Porządek Mszy Świętych
Adres parafii:  
  Intencje mszalne
ul. Kościelna 2  
  Duszpasterze
07-100 Ruchna
 
  Historia Kościoła
Kontakt:
 
  Kalendarium
tel 0 25 792 60 35
  Sakramenty
email ruchna@drohiczynska.pl
  Galeria
Kancelaria czynna:
  Kontakt
Poniedziałek, Środa, Piątek
  Artykuły prasowe    
1530 - 1630
 
  Księga gości    
 
 
 
Godziny Mszy świętych
 
 
 
   
Budowa kościoła i zaplecza
parafialnego prowadzona
jest z dobrowolnych ofiar
ludzi dobrej woli.

Serdeczne Bóg zapłać za
wszystkie ofiary.

 
  Niedziele i święta
 
  godziny:
 
  830, 1000, 1130
 
   
 
  Dni powszednie
 
  godziny:
 
  1800
 
   
 
  Spowiedź
 
  pół godziny przed Mszą św.
 
   
 
 
 
 
Losowe zdjęcie
Dane o parafii
 
 
 

Erygowana: 03.05.2009 r.
Mieszkańców: 1447
Katolików: ok. 1430 czytaj

Od 18 grudnia 2011r.
Msze święte odprawiane
są w nowej świątyni
w Ruchnie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalendarz
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualności na stronie
 
 
 
 

Najnowsze:
Dodano: 31.01.2013 r.
Nowy dział - Kalendarium
 
 
   
   
 
 
 

Intencje mszalne na dziś:

Cały tydzień

 
 
 
 
 
 
Słowo Boże

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
www.niedziela.pl