Formularz zgłoszeniowy
Prosimy o podanie pełnego poprawnego brzmienia intencji oraz datę i godzinę mszy,
na której dana intencja jest przyjęta do odprawienia.
Zgłoszenie zostanie przekazane ks. Proboszczowi. Dziękujemy za współpracę.

Dzień tygodnia: Godzina: :
Poprawna intencja:
Imię i Nazwisko: